جلسه هم اندیشی بانوان با امام مرکز

اولین هم اندیشی بانوان با امام و مدیر مرکز اسلامی برلین در روز شنبه 11 مارس 2017 در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید. حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا نیک نژاد امام و مدیر مرکز ضمن برشمردن اهداف این نشست بر ضرورت پاسخ گویی به نیازهای خانواده ها با تعمیق ارتباط و حضور موثر در برنامه های مرکز تاکید نمودند.