کلاس های آموزشی

:مرکز اسلامی برلین به منظور ارتقای سطح علمی هموطنان گرامی و مسلمانان عزیز، کلاس های مختلفی به شرح زیر برگزار می کند

کلاس تربیت مربی و مشاور

کلاس خوشنویسی خط فارسی

کلاس آموزش تجوید قرآن توسط خانم صمدی